fbpx

För oss på Outinens är det en självklarhet att sätta vår verksamhet i ett miljösammanhang. Kärnvärdet ”Äkthet” driver oss att tänka och agera ett steg till när det gäller långsiktigt hållbart:

– Vår fabrik värms upp av träpellets (ej fossilt), och är kanske den enda i världen som inte använder el, olja eller gas för uppvärmning.

– Under 6 månader per år används s.k. frikyla för att kyla potatisen.

– Vi har investerat i en ny luftkompressor som sparar 60 000 kWh/år.

– Transporter från odlare in till fabriken sker med speciellt ekipage som kan lasta mer, vilket innebär cirka 1 200 mil kortare transportsträcka per år jämfört med konventionella transporter

– Alla transporter från vår fabrik bygger på returtransporter.

Vi satsar ständigt på att förbättra våra ekonomiska förutsättningar och miljö i syfte att tillgodose våra

kunder och samhällets krav på mindre miljöbelastade produkter. Som led i detta strävar vi efter att:

– Inköp av råvaror ska ske med minsta möjliga miljöbelastning utan att påverka kvaliteten på produkten.

– Följa miljölagstiftning och övriga samhällskrav.

– Årligen utföra en miljöutredning tillsammans med anställda och styrelse samt sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.

– Minska den miljöpåverkan som sker genom transporter.

– Minska energi- och vattenförbrukningen vid företagets lokaler.

– Förbättra kommunikationen mellan anställda och styrelse samt belysa eventuella problem.

Förpackningar

Våra förpackningar är miljövänliga och innehåller returembalage i största möjliga mån. Storpacksförpackningarna har exempelvis en återanvändningsgrad som ligger mellan 10–85% beroende på material och typ. Till mindre förpackningar, riktade till konsumenter, används miljövänliga förpackningar och den plast som används till samtliga förpackningar är förbränningsbar.

Klimatsmarta transporter

Varje år transporterar vi på Outinens 15 miljoner kilo potatis från våra odlare i norr. Vi försöker alltid ligga i framkant när det gäller miljötänket i produktionslinjen. Ett steg i vårt miljöarbete är att vi nu har investerat i en ny lastbil som gör att vi kan transportera 50 ton potatis istället för 38. Vi behöver därför nu bara köra 300 lass per år. Vilket betyder att vi kör 3384 mil mindre och sparar 16920 liter diesel per år.
– Det är miljöarbete på riktigt. Inge svammel, säger Kalle Outinen, vd på Outinens.

Outinens använder sig av råvaror från ett av världens renaste jordbruksområden och genom vårt miljöengagemang vid transporter hoppas vi kunna behålla dessa i framtiden samt att fler företag inser vikten av en ren natur

Outinens Potatis blir BRC certifierat

Outinens Potatis har med obruten energi och målmedvetenhet arbetat för att utveckla sin verksamhet. Man har plöjt en ny fåra i Norrbottens livsmedelsindustri genom att framgångsrikt förädla potatis med högsta kvalitet i ett av världens absolut renaste jordbruks-områden – “Potatisens champagnedistrikt”. Marknadens svar avspeglar sig bland annat i en dubblerad omsättning sedan 2007.

Resan för Outinens Potatis har bara börjat och kvalitetssatsningen har nu resulterat i ett viktigt etappmål – BRC Certifikat, nivå A. Man tillhör nu en exklusiv skara livsmedelsproducenter, som uppfyller stenhårda krav på hela produktionsprocessen, från ledningens arbete till färdig produkt i butik. Två andra potatisfabrikanter i Sverige har uppnått motsvarande status – Procordia och Svenska Lantchips. Outinens är unikt även i den skaran då man producerar allt från packad rå potatis till pannfärdiga potatisprodukter.

Kort om BRC

Standarden ges ut av BRC, en organisation med Storbritanniens största detaljhandelskedjor. BRC ställer höga krav på kvalitet och produktsäkerhet i hela produktionskedjan, från inköp av råvaror till utleverans av färdiga produkter. Standarden innehåller specifika och omfattande krav som berör följande områden: högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar, plan för livsmedelssäkerhet- HACCP, ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, krav på anläggningen, produktstyrning, processtyrning och personal. Mer info om BRC finns att läsa på www.brcglobalstandards.com